Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), bir veya birden fazla riske karşı koruma sağlayan çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar, bir bütün haline getirilmiş donanımlar, ayrılır, ayrılmaz veya değiştirilebilir tüm parçalarını tanımlar.
Kişisel Koruyucu Donanımlar, önlem hiyerarşisinde en son sırada yer alır, bu yüzden yapılan risk değerlendirmesinde tespit edilen riskler eliminasyon, ikame, teknik ve yönetsel önlemlerle risklerin önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar ürün üzerindeki işaret, yazı ve kullanma kılavuzu ürünün güvenliği hakkında bize önemli ip uçları verir. Özellikle şu üç noktaya dikkat edilmelidir.

  1. Tüm kişisel koruyucu donanımlar KKD Yönetmeliğine uygun olarak CE işareti taşımalıdır.
  2. Ürün standartlara uygun üretilmişse ürün standartını temsil eden numara TS EN veya EN ifadesi ile birlikte kullanılır.
  3. Ürünün kullanımına ilişkin Türkçe kullanım kılavuzu ürün ambalajı içerisinde yer almalıdır.

 
Kişisel Koruyucu Donanımlar 7 ana gruba ayrılır:

  1. Baş koruyucuları
  2. Göz ve yüz koruyucuları
  3. El ve kol koruyucuları
  4. Kulak koruyucuları
  5. Solunum sistemi koruyucuları
  6. Koruyucu giysiler
  7. Ayak ve bacak koruyucuları

“Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımına İlişkin Risk Belirleme Tablosu” yardımı ile yapılmış risk değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden hangi kişisel koruyucu donanımları  kullanılması gereken durumlar belirlenir. Kişisel koruyucu donanım yalnızca kullanan kişiyi korur, kullanıldığı sürece korur, toplu koruma sağlamaz. O yüzden toplu koruma önlemlerinin alternatifi olarak değil, destekleyici önlemler olarak düşünülmelidir.

Birim yönetimleri tarafından temin edilen kişisel koruyucu donanımlar çalışanlara tutanakla teslim edilir.