Ramak Kala Olay Bildirimi
Adınız
TC Kimlik Numaranız
Çalıştığınız Birim
(Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu vb.)
Göreviniz
Ramak Kala Olay Yaşadığınız Tarih
(GG.AA.YYYY şeklinde)
Yaşadığınız Olay
(Yaşadığınız olayı hikaye ediniz)