İş Kazası Bildirimi
Adınız
TC Kimlik Numaranız
Çalıştığınız Birim
(Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu vb.)
Göreviniz
İş Kazası Geçirdiğiniz Tarih
(GG.AA.YYYY şeklinde)
İş Kazası Oluş Şekli
(Geçirdiğiniz kazayı hikaye ediniz)