Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanır. Acil durum olarak tanımladığımız deprem, yangın, sel, parlama ve patlamalar ile iş kazalarının ne zaman nerede karşımıza çıkacağını bilmemiz mümkün değil. Ancak bildiğimiz acil durumlara sürekli hazır olunması gerektiğidir.

Meydana gelmesi mümkün acil durumlar, sadece üniversite çalışanlarını etkilemekle kalmaz öğrencileri, alt işveren tarafından istihdam edilen diğer çalışanları, ziyaretçileri ve/veya halkı da etkileyebilir. Acil durum planları hazırlanırken bu durum göz önüne alınır. Üniversitemiz birimleri için ayrı ayrı hazırlanmış olan planlar, acil durumlara doğru biçimde müdahale etmek, can ve mal kaybını önlemek ve azaltmak, çevreyi korumak ve itibar kaybını önlemek için alınması gereken tedbirleri ana başlıkları halinde tanımlar.

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. Planların oluşturulmasının ardından sıra ekiplere verilecek eğitimlere ve tatbikatlara gelir. Tatbikatlar ekiplerin ve tüm çalışanların katılımı gerçekleştirilir. Tatbikatlar esnasında tespit edilecek tüm aksaklıklar not edilerek tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınır.